WREDES ÅRSKRÖNIKA 2023

WREDE OM BOSTADSMARKNADEN

När ett av de mer omskrivna åren på bostadsmarknaden nu går mot sitt slut är det dags att summera hur marknaden varit under året. I Sverige har den kännetecknats av ett högt utbud där köpare och säljare stått långt ifrån varandra. Svårigheter att prognosticera framtida kostnader med stigande räntenivåer och energipriser har gjort det svårt för många bostadsköpare att våga agera. Internationellt har omvärlden präglats av spänningar och konflikter. Den svenska kronan har varit rekordsvag. Byggandet av nya bostäder har halverats.

På de marknader där vi på Wrede i huvudsak arbetar har vi dock under de senaste månaderna upplevt en ökad omsättningshastighet och sett flera avslut till mycket höga slutpriser. Svensk Mäklarstatistik rapporterar samma tendens, i synnerhet bland lite större bostäder. För några veckor sedan kom Riksbankens besked att reporäntan lämnades oförändrad och att inflationstrycket har dämpats. På sikt ser vi att detta bidrar till mer handlingskraft hos både köpare och säljare, och en ökad handlingskraft trycker ned utbudet av bostäder. Vi ser redan nu en ökad aktivitet från intressenter som önskar hjälp att söka efter sitt nästa hem och vi väntar oss en vår där en stabilisering av marknaden kommer att leda till högre försäljningsaktivitet över hela riket.

Under detta turbulenta år har vårt mäklarteam fortsatt att arbeta aktivt och oförtrutet för att få köpare och säljare att mötas. Att skapa förtroende och att ha förmågan att läsa bägge parters behov har aldrig varit viktigare. Ett starkt nätverk, en gedigen erfarenhet och en förstklassig marknadsföring har varit avgörande. Efterfrågan på premiumbostäder är alltjämt stark och vikten av ett stort marknadskunnande har varit nyckel till framgång.

Wrede gör ett av sina starkaste år sedan starten i slutet av 1980-talet och ökar sin omsättning under 2023. Vi ser även att vi stärkt vårt spekulantregister markant, med ett ökat intresse från internationellt håll. Under året har vi utökat vår personal i Stockholm med fler mäklare och ytterligare förstärkning av back office. Vi har uppdaterat vår hemsida wrede.se till branschens ledande mäklarsajt. Wrede utökar även sin verksamhet i Marbella och på Mallorca, med fler svenska mäklare på plats i Spanien, nytt kontor i Palma och nya prestigefulla uppdrag från såväl köpare som säljare. Dessutom ökar vi vår närvaro i Skåne och flera lokala prisrekord har slagits genom Wrede i Skåne.

Vi ser med tillförsikt fram emot en ljus vår och ett spännande 2024 med nya försäljningsuppdrag från gamla och nya kunder.

Funderar du på att förändra ditt boende? Varmt välkommen att kontakta Wrede – Sveriges främsta kvalitetsmäklare sedan 1989.

 

God jul & Gott Nytt år!

 

Harald Ericsson, Titti Johansson & Johan Derelöv

 

Kontakt