Allt man kan önska mitt i Sörmland

I hjärtat av Sörmland med mycket bördig och viltrik mark fördelat på ca 100 ha åker och ca 150 ha skog. Mangårdsbyggnad om drygt 500 kvm med tillhörande trädgårdsbostad, garage och övriga komplementbyggnader. Hela gården är mycket väl omhändertagen och välskött. Mycket god jakt och fördelaktiga förutsättningar för åkermark med god avkastning. Välkommen till den Sörmländska drömmen!

Ansvarig mäklare Ted Bauer
Intresseanmälan