Vankiva Herrgård - Hässleholm

Område Vankiva - Hässleholm

Adress Vankiva gård 8104

Antal rum 17

Boarea 500 m2

Pris 18 000 000 SEK / Bud

Beskrivning

Vankiva Herrgård är en mycket vacker och välbevarad 1600-talsgård med mangårdsbyggnad, en större länga och två mindre flyglar samt ett garage/verkstad. Infarten som leder upp till byggnationen är inramad av en stor parkliknande tomt med planteringar och stora lövträd av olika slag. Vankiva Herrgård har en total areal om 63 ha i tre skiften, ca 57 ha skog i två skiften, 1,3 ha impediment och 4,7 tomt och övrig mark.

Intill Vankiva Herrgård ligger den del av fastigheten som avstyckats under 2006 och där bedrivs idag mjölkproduktion av nuvarande ägare.

Förmedlingen sker i samarbete med Cronholmsgårdar.

Vankiva Herrgård är en mycket vacker och välbevarad 1600-talsgård med mangårdsbyggnad, en större länga och två mindre flyglar samt ett garage/verkstad. Vankiva Herrgård har en total areal om 63 ha i tre skiften, ca 57 ha skog i två skiften, 1,3 ha impediment och 4,7 tomt och övrig mark.

Fakta

Upplåtelseform Friköpt - Gård

Antal sovrum 5-9

Fasad Puts

Tak Takpannor

Vatten och Avlopp Enskilt vatten året om. Enskilt avlopp.

Ekonomi

Taxeringsår 2013

Taxeringskod 120, 443

Taxeringsvärde byggnad 1 755 000 SEK

Taxeringsvärde tomt 456 000 SEK

Taxeringsvärde totalt 5 753 000 SEK

Inteckningar 5 000 000 SEK

Skogsmarken

Skogsmarken om ca 57 ha består till ca 54% tall, 28% av gran, 12% löv. Enligt den uppdaterade skogsbruksplanen från augusti 2015, är det tiotala virkesförrådet beräknat 10 400 m3sk med en medelvolym om ca 183m3sk/ha. Medelboniteten är uppskattad till 7,6 m3sk/ha med en årlig tillväxt om 9,7 m3sk/ha.
Jakten  är tillgänglig för ny ägare på tillträdesdagen,

Villkor

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person. Skogbruksplaner är normalt behäftade med en viss osäkerhet, varför angivna siffror ej skall ses som en utfästelse.
Fastigheten överlåtes i befintligt skick. Det åligger köparen att besiktiga fastigheten och därigenom själv förvissa sig om byggnadernas tillstånd, ägoslagfördelning m m. en friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. Dessutom bär köparen vara medveten om att det i nya skogsvårdslagen ibland finns begränsningar i avverkningsmöjligheter beroende på fastighetens specifika förutsättningar och tidigare verksamhet. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB.
 

Uppvärmning, vatten och avlopp

Uppvärmning
Mangårdsbyggnaden: Jordvärmepump till ett vattenburet system.
Västra längan: Oljepanna.
Västra Flygeln: Oljepanna
Östra Flygeln: Värmepump luft/vatten.
Fastigheten har eget vatten från brunn och avlopp till trekammarebrun med filterbädd.

Övrigt

Vankiva Herrgård är belägen i norra Skåne mellan Vankiva och Hässleholm ca 3,5 km norr om Hässleholms centrum. Hässleholm är en stor järnvägsknut och erbjuder mycket bra kommunikationer med bl.a. stambanan till Stockholm och Malmö och lokala regionala kommunikationer med goda pendlingsmöjligheter till samtliga Skånes storstäder och Köpenhamn. I Hässleholm finns även all tänkbar service, butiker och fritidsaktiviter.
 

Ansvarig mäklare

Wrede Fastighetsmäkleri
Stora Gråbrödersgatan 16a
222 22 Lund

Till toppen